Atbalstītāji

Swedbankkarte

"Erasmus"

ERASMUS

Kategorijā: ERASMUSERASMUS, prakse

ERASMUS +

Kategorijā: ERASMUSERASMUS, ERASMUS+

ERASMUS+ augstskola

Kategorijā: Projekti, ERASMUS+Projekti, ERASMUS+ augstskola

ERASMUS+ profesionālā vidusskola

Kategorijā: ERASMUS+Projekti, ERASMUS+ profesionālā visusskola

ERASMUS+ studentu un mācībspēku veiksmes stāsti

Kategorijā: Projekti, ERASMUS+Projekti, ERASMUS+ augstskola

Stratēģiskā partnerība

Kategorijā: Stratēģiskā partnerībaProjekti, ERASMUS+, Stratēģiskā partnerība

Aicinājums RTK studentiem

28.08.2017ERASMUS+

Erasmus+ 2017./2018. ak.gada vieslekcijas. Studentu atsauksmes.

09.04.2018ERASMUS+, projekti, vieslekcijas, studentu atsauksmes

ERASMUS+ aicinājums studentu praksei ārvalstu uzņēmumos

28.08.2018ERASMUS, prakse

ERASMUS+ programmas docēšanas mobilitātes 2018. gada 27. un 28. novembrī

23.11.2018ERASMUS+, docēšanas mobilitātes

Erasmus+ „Tiešsaistes valodas atbalsts“ studentu prakses mobilitātes programmas dalībniekiem

27.11.2015ERASMUS+

"ERASMUS Programme Student Mobility for Placement. Final Report Form" - 53172 KB

03.11.2011Erasmus, prakse

"ERASMUS Programme Training Agreement and Quality Commitment" - 42952 KB

03.11.2011Erasmus, prakse

"ERASMUS Studenta harta" - 125484 KB

03.11.2011Erasmus, prakse

"Erasmus University Charter" - 75097 KB

03.11.2011Erasmus, prakse

"ERASMUS+ 2016./2017. AK. GADA DALĪBNIEKU VEIKSMES STĀSTI" - 4449947 KB

20.10.2017ERASMUS+

"ERASMUS+ AICINĀJUMS 2017.-2018." - 180076 KB

28.08.2017ERASMUS+

"ERASMUS+ STUDENTU PRAKSES STIPENDIJAS LIELUMS 2018./2019. ak. gadā" - 204635 KB

28.08.2018ERASMUS, stipendijas lielums

"Model Placement Agreement for an ERASMUS student placement" - 40204 KB

03.11.2011Erasmus, prakse

"Prasmes metālapstrādē un elektrosektorā, uzlabojot kompetences visā Eiropā" - 2149900 KB

27.08.2015Stratēģiskā partnerība, ERASMUS+

"Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai" - 142496 KB

20.03.2015Stratēģiskā partnerība, ERASMUS+

"Skolotāju un audzēkņu mācību mobilitāte MALTA 12.04.-20.04.2015." - 930887 KB

18.05.2015ERASMUS+

"Skolotāju un audzēkņu mācību mobilitāte Somijā Tamperē" - 2208271 KB

19.02.2016ERASMUS+