Atbalstītāji

Swedbankkarte

"Projekti"

Citi projekti

Kategorijā: projektiProjekti

ERAF projekti

Kategorijā: ProjektiERAF, projekti

ESF projekti

Kategorijā: projektiESF projekti

ESF studiju programmu pašnovērtējumi

Kategorijā: Pašnovērtējumiprojekti, pašnovērtējumi

Kvalitatīvas prakses darba tirgum

Kategorijā: Projekti, praksesProjekti, prakses

Leonardo da Vinci programmas projekti

Kategorijā: projektiprojekti

Projekti un atbalstītāji

Kategorijā: projektiprojekti

Stratēģiskā partnerība

Kategorijā: ProjektiProjekti, ERASMUS+

Jaunumi ITSVET projektā

13.06.2017Projekti, ITSVET

"Eiropas Sociālā fonda projekts "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" vienošanās Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001" - 143716 KB

20.02.2012projekti, pašnovērtējumi

"Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas Tehniskās koledžas ēkā Braslas ielā 16, Projekta Nr. 4.2.1.2/16/I/001 Projekta norise" - 216870 KB

25.09.2017ERAF, projekti

"Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas Tehniskās koledžas ēkā Braslas ielā 16, Projekta Nr. 4.2.1.2/16/I/001 Projekta norise" - 213778 KB

19.12.2017ERAF, projekti

"Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas Tehniskās koledžas ēkā Braslas ielā 16, Projekta Nr. 4.2.1.2/16/I/001 Projekta noslēgums" - 573657 KB

16.01.2018ERAF, projekti

"Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas Tehniskās koledžas ēkā Lēdmanes ielā 3. Projekta Nr. 4.2.1.2/16/I/003 kopsavilkums" - 233772 KB

15.08.2017ERAF projekti

"Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas Tehniskās koledžas ēkā Lēdmanes ielā 3. Projekta Nr. 4.2.1.2/16/I/003 norise" - 220067 KB

31.10.2017ERAF, projekti

"Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas Tehniskās koledžas ēkā Lēdmanes ielā 3. Projekta Nr. 4.2.1.2/16/I/003 norise" - 217448 KB

02.02.2018ERAF, projekti

"Energoefektivitātes pasākumu veikšanas Rīgas Tehniskās koledžas ēkā Braslas ielā 16, Projekta Nr. 4.2.1.2/16/I/001 Kopsavilkums" - 224290 KB

28.06.2017ERAF, projekti

"Projekta „Inovāciju pielietošana datorsistēmu tehniķu praktiskajās mācībās” dalībnieku prezentācija" - 18171904 KB

05.01.2012projekti

"Projekta „Inovāciju pielietošana datorsistēmu tehniķu praktiskajās mācībās” kopsavilkums" - 156460 KB

13.12.2011projekti

"Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība. Projekta Nr. 8.1.4.0/17/I/001 Kopsavilkums" - 223740 KB

01.08.2017ERAF projekti

"Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība. Projekta Nr.8.1.4.0/17/I/001 norise" - 230683 KB

31.10.2017ERAF, projekti

"Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība. Projekta Nr.8.1.4.0/17/I/001 norise laika posmā no 01.11.2017. līdz 15.01.2018." - 313800 KB

05.03.2018ERAF, projekti

"SECRETARIAL AND OFFICE WORK" - 438462 KB

21.02.2012projekti, pašnovērtējumi

"Sekretariāta un biroja darbs" - 409864 KB

21.02.2012projekti, pašnovērtējumi

"SkillME nr.6 newsletter ME INDUSTRY" - 589564 KB

17.10.2017Projekti, SkillME

"The skillME newsletter no.4" - 550306 KB

27.01.2017Projekti