Atbalstītāji

Swedbankkarte

Uzņemšana koledžā 2018./2019. akadēmiskam gadam

Uzņemam 2 līdz 3 gadu studijām par valsts budžeta finansējumu un pašfinansējumu  programmās:

 • Informācijas tehnoloģijas
 • Elektronika
 • Telekomunikācijas
 • Elektriskās iekārtas
 • Siltumenerģētika
 • Autotransports
 • Inženiermehānika (Mehatroniķis)
 • Inženiermehānika (Mašīnbūves speciālists)
 • Kokapstrāde
 • Sekretariāta un biroja darbs
 • Telemātika un loģistika

Daugavpils filiālē

 • Informācijas tehnoloģijas
 • Inženiermehānika (Mašīnbūves speciālists)

Kandavas filiālē

 • Elektriskās iekārtas
 • Autotransports

Priekuļu filiālē

 • Informācijas tehnoloģijas
 • Telemātika un loģistika

Liepājas filiālē

 • Autotransports
 • Elektriskās iekārtas
 • Inženiermehānika (Mehatronika)

 Reflektantiem uzņemšanas komisijai jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • iesniegums pēc vienotas formas;
 • izglītības iestādes beigšanas dokuments ar sekmju izrakstu (kopijas, uzrādot oriģinālus);
 • divu valsts eksāmenu sertifikāti matemātikā vai fizikā vai 1.svešvalodā un latviešu valodā (kopijas, uzrādot oriģinālus);
 • pases kopija (uzrādot oriģinālu);
 • divas fotogrāfijas (3 x 4 cm);
 • uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, ja tāda nepieciešama (kopija, uzrādot oriģinālu);
 • maznodrošinātā statusu apliecinošs dokuments, ja attiecināms.

PIKC „RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA” uzņemšanas komisija dokumentus studijām pieņems
no 2018. gada 2. jūlija līdz 2018. gada 17. augustam:
- pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00,
- otrdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 19.00,
Braslas ielā 16, Rīgā, T. 67081411 vai 67081401

Imatrikulācija studijām:
no 2018. gada 20. augusta līdz 2018. gada 31. augustam

Iesniegumu reģistrācijas maksa uz vienu studiju programmu € 11,38,  saskaņā ar 17.09.2013. MK noteikumu Nr. 888 p.2.8.

Pilna informācija pievienotajā dokumentā Imatrikulācijas kārtība 2018./2019. akadēmiskam gadam

Reflektantiem, kuri ieguvuši izglītību ārvalstīs, izglītības dokumenti (izglītības dokumenta oriģināls un atzīmju izraksts) jāiesniedz ekspertīzei Akadēmiskās informācijas centrā (AIC)
   
Birojs        Smilšu iela 2, 4.stāvs, Rīga
Pasts        Vaļņu 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis    67225155,
Fakss       67221006

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās: 14.00-18.00
Otrdienās: 09.00 - 13.00
Ceturtdienās: 13.00 - 17.00

Vairāk informācijas mājas lapā: www.aic.lv

Reflektantiem, kuri vēlas turpināt studijas kādā no Profesionālās izglītības kompetences centra ″Rīgas Tehniskā koledža″ studiju programmām, Studiju daļā, Braslas ielā 16, 104. vai 105.kab., izvērtēšanai jāiesniedz:

 • vidējās izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopijas;
 • akadēmiskā izziņa ar iepriekšējās studijās iegūtiem kredītpunktiem un vērtējumiem;
 • pases kopija (uzrādot oriģinālu);
 • divas fotogrāfijas (3 x 4 cm).