Atbalstītāji

Swedbankkarte

Dienesta viesnīca

 2018./2019.m.g. IERAŠANĀS DIENESTA VIESNĪCĀ:

TIKAI NORĀDĪTAJĀ LAIKĀ:

1. kursa audzēkņiem (kuri uzņemšanā aizpildīja iesniegumu un  tika piešķirta DV):                                                           
- nepilngadīgajiem obligāti kopā ar kādu no vecākiem,
- pilngadīgajiem personīgi,
- uzrādot maksājumu kvīti par RTK audzēkņa apliecību (eur 4.27),
- izziņu par deklarēto dzīves vietu (kuri nav iesnieguši),
- ja vēlaties: citas izziņas – daudzbērnu, bāreņa u.c. dokumentus,
SESTDIEN, 1. septembrī  no pl. 09.00 līdz 16.00
  (vai septembrī DARBA DIENĀS no 09:00 līdz 16:00).

2., 3., 4. kursa audzēkņiem:
- līdzi ņemot caurlaidi,
SVĒTDIEN, 2. septembrī  no pl. 09.00 līdz 16.00
(vai septembrī DARBA DIENĀS no 09:00 līdz 16:00).

  1. kursa studentiem  ( kuriem, piešķirta vieta DV ):
- uzrādot maksājumu kvīti par RTK studenta apliecību.
  2., 3. kursa studentiem 
- līdzi ņemot caurlaidi.
  SVĒTDIEN 2. septembrī  no pl. 09.00 līdz 16.00
  (vai septembrī DARBA DIENĀS no 09:00 līdz 16:00)    

Profesionālās izglītības kompetences centram „Rīgas Tehniskā koledža” ir dienesta viesnīca (turpmāk tekstā DV) Ieriķu ielā 4.
Lai pretendētu uz vietu DV, jāiesniedz:

  • Izziņa par deklarēto dzīves vietu (oriģināls);
  • Aizpildīta iesnieguma veidlapa.

Piešķirot vietas DV, katrs iesniegums tiek izvērtēts, priekšroka kandidātiem, kuriem:

  • Dzīvesvieta no Rīgas atrodas 70 km un tālāk;
  • Piešķirts bāreņa statuss.

Ar DV īrnieku tiek slēgts īres līgums un materiālās atbildības līgums. Īres maksa (MK noteikumi Nr.1431. 12.15.2009.) jāveic līdz dotā mēneša 25. datumam, maksāt bankā – UZRĀDOT visus MAKSĀJUMU KODUS, kuri attiecas uz konkrēto pakalpojumu.
Īres maksas termiņu neievērošanas, kā arī DV iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā, vieta DV tiek uzteikta.

      DV īres maksājumu konts:

      Koledžas STUDENTIEM:

Profesionālās izglītības kompetences centrs „RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA”
Braslas iela 16, Rīga, LV-1084
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV96TREL2150238009000

Maksājuma mērķis: 21382 DV – vārds, uzvārds, personas kods

    Profesionālās vidusskolas AUDZĒKŅIEM:

Profesionālās izglītības kompetences centrs „RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA”
Braslas iela 16, Rīga, LV-1084
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV28TREL2150238011000

Maksājuma mērķis: 21382 DV – vārds, uzvārds, personas kods
(Piemērs: 21382 DV – Ivars Kalniņš, 010190-12345)

     DV ZIEDOJUMU KONTS:

Profesionālās izglītības kompetences centrs „RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA”
Braslas iela 16, Rīga, LV-1084
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV13TREL7150330000000
Maksājuma mērķis: 23510 – ziedojumi (cik?), vārds, uzvārds, personas kods

      DV kontakttelefoni:

  • DV vadītāja 67081425
  • DV audzinātāji 67081432
  • DV dežurants 67081424