Atbalstītāji

Swedbankkarte

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi / sekretārs / klientu apkalpošanas speciālists /

Sekretārs
Izglītības programma Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Programmas kods 33 346 00
Akreditācija Līdz 2018. gada 7. jūnijam
Mācību vietas adrese Braslas iela 16, Rīga
Katedra Vispārējo studiju un vadzinības
Katedras vadītāja Lilita Jonāne
Katedras vadītājas koordinātes Braslas iela 16 - 259.kab. Tālr. 67081414
lilita.jonane@rtk.lv
Nodaļas vadītāja Olga Kazakova
Nodaļas vadītājas koordinātes Braslas iela 16 -609. Tālr. 67081419
olga.kazakova@rtk.lv
Iegūstamā kvalifikācija Sekretārs
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība, 9 klases
Mācību valoda Latviešu
Programmas īstenošanas forma Dienas nodaļa klātienē
Īstenošanas ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par vidējo profesionālo izglītību
Nodarbinātības apraksts Sekretārs strādā valsts pārvaldes institūcijās un pašvaldībās un pašvaldību iestādēs, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un uzņēmējsabiedrību apvienībās, sabiedriskās un reliģiskās organizācijās (turpmāk tekstā – organizācija), kur notiek dokumentēšana, dokumentu uzskaite, reģistrācija, pieņemšana, nosūtīšana, apgrozība, izpildes kontrole un saglabāšana.
Sekretārs spēj organizēt un vadīt organizācijas lietvedības procesu, organizēt un protokolēt vadības sēdes, nodrošinot nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, organizēt lietišķas tikšanās, darījuma braucienus un arhīva darbu, kā arī patstāvīgi atbildēt uz korespondencēm savas kompetences ietvaros, izmantojot biroja tehniku, veikt informācijas un datu apstrādi.
Specifiskas prasmes profesijā
  1. Izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem
  2. Izmantot reglamentējošos normatīvos aktus, kas nosaka lietvedības procesu
  3. Veikt dokumentu pieņemšanu, pārbaudi, sistematizāciju, reģistrāciju, sadali, nosūtīšanu, izsniegšanu, uzskaiti
  4. Izdarīt nepieciešamās dienesta atzīmes uz dokumentiem
  5. Izstrādāt organizācijas lietu nomenklatūru un veidot saskaņā ar lietas
  6. Veikt dokumentu ekspertīzi
  7. Sagatavot dokumentus turpmākai glabāšanai un došanai attiecīgai valsts arhīva iestādei
  8. Sastādīt un izsniegt arhīva izziņas
  9. Prast ātrrakstīšanu, stenografēšanu
  10. Pārzināt lietvedības datorprogrammatūras
Tālākizglītības iespējas specialitātē Augstāka līmeņa programmās.
Īpašas prasības specialitātē Komunikabilitāte


Klientu apkalpošanas speciālists
Izglītības programma Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Programmas kods 3334600
Akreditācija Akreditēta 2009. gada 4. decembrī līdz 2015. gada 3. decembrim
Mācību vietas adrese Braslas iela 16, Rīga
Katedra Vispārējo studiju un vadzinības
Katedras vadītāja Lilita Jonāne
Katedras vadītājas koordinātes Braslas iela 16 - 259.kab. Tālr. 67081414
lilita.jonane@rtk.lv
Nodaļas vadītāja   Olga Kazakova
Nodaļas vadītājas koordinātes Braslas iela 16 - 609.kab. Tālr. 67081419
olga.kazakova@rtk.lv
Iegūstamā kvalifikācija Klientu apkalpošanas speciālists
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība, 9 klases
Mācību valoda Latviešu
Programmas īstenošanas forma Dienas nodaļa klātienē
Īstenošanas ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par vidējo profesionālo izglītību
Kvalifikācijas līmenis Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Nodarbinātības apraksts Klientu apkalpošanas speciālists  informē esošos un potenciālos klientus par organizācijas produktiem vai pakalpojumiem;  piedalās mārketinga pasākumos, lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskos sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā.
Iegūst, izvērtē, pārbauda un sniedz klientiem nepieciešamo informāciju.
Izstrādā, noformē, aizpilda dažāda veida pārvaldes dokumentus un finanšu pirmdokumentus.
Savas kompetences ietvaros piedalās tirgus izpētē, projektu izstrādē.
Klientu apkalpošanas speciālists strādā valsts un pašvaldības institūcijās, biedrībās, nodibinājumos un citās organizācijās, kas nodarbojas ar klientu apkalpošanu.
Īpašas prasības specialitātē -