Atbalstītāji

Swedbankkarte

Uzņemšanas rezultāti 2019./2020. studiju gadam Rīgā

Līgumu slēgšana studijām par valsts budžeta finansējumu notiek no š.g. 21. augusta līdz 23. augustam (ieskaitot).

Pieņemšanas laiks - no plkst. 09:00 līdz 18:00. Nepieciešamības gadījumā var sazināties ar uzņemšanas komisiju pa
tālruni 67081411.

 

Kandidātu saraksti studijām koledžā par valsts budžeta finasējumu 2019./2020. studiju gadam.

Uzņemšanas rezultāti studiju programmai “Telekomunikācijas” būs pieejami š.g. 27. augustā.