Atbalstītāji

Swedbankkarte

Uzņemšanas rezultāti Rīgā 2018./2019. studiju gadam

Studiju programmās “Elektronika”, “Telekomunikācijas”, “Kokapstrāde”, “Siltumenerģētika” uzņemšana turpinās. Sīkāku informāciju var saņemt zvanot pa telefonu 67081401.

Kandidātu saraksti studijām koledžā par valsts budžeta finasējumu un pašfinansējumu 2018./2019. studiju gadam.