Atbalstītāji

Swedbankkarte

Mācībspēku konsultācijas. KONSULTĀCIJAS NOTIEK ATTĀLINĀTI

1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju  katedra  (Informācijas tehnoloģijas, Telekomunikācija, Elektronika, Elektriskās iekārtas).
2. Vispārējo studiju un vadzinības katedra  (Telemātika un loģistika, Sekretariāta un biroja darbs, Vispārizglītojošie priekšmeti).
3. Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju katedra  (Inženiermehānika,  Autotransports, Siltumenerģētika, Aukstumtehnika, Kokapstrāde).

KONSULTĀCIJAS NOTIEK ATTĀLINĀTI.

Nepieciešamības gadījumā lūdzu sazinieties ar attiecīgā studiju kursa docētāju vai studiju programmas direktoru.