Atbalstītāji

Swedbankkarte

Eksāmeni, ieskaites, kursa darbi

Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju katedra   (A-MH , A-MB , A-K , A-A , A-S, A-AT grupas)
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju katedra   (A-IT , A-T , A-EL , A-E grupas)
Vispārējo studiju un vadzinības katedra  (A-B , A-L grupas)

28.11.2017 "Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādei un noformēšanai" - 721048 KB

29.11.2018 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-L-2 2018./2019. studiju gada rudens semestrim" - 285670 KB

06.12.2018 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-AT-1 2018./2019. studiju rudens semestrim" - 356780 KB

06.12.2018 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-AT-2 2018./2019. studiju rudens semestrim" - 356574 KB

12.12.2018 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupās A-MB-1 un A-MB-2 2018./2019. studiju gada rudens semestrim" - 221815 KB

12.12.2018 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupās A-MH-1 un A-MH-2 2018./2019. studiju gada rudens semestrim" - 221228 KB

17.12.2018 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupām A-E-1 un A-E-2 2018./2019. studiju gada rudens semestrim" - 345513 KB

17.12.2018 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupām A-EL-1 un A-EL-2 2018./2019. studiju gada rudens semestrim" - 346860 KB

17.12.2018 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupām A-IT-1 un A-IT-2 2018./2019. studiju gada rudens semestrim" - 343965 KB

17.12.2018 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupai A-T-2 2018./2019. studiju gada rudens semestrim" - 271306 KB

07.01.2019 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupai A-K-2 2018./2019. studiju gada rudens semestrim" - 210294 KB

08.01.2019 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-B-1 2018./2019. studiju gada rudens semestrim" - 211043 KB

08.01.2019 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-B-2 2018./2019. studiju gada rudens semestrim" - 212372 KB

08.01.2019 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-L-1 2018./2019. studiju gada rudens semestrim" - 206769 KB

08.01.2019 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-A1-1 2018./2019. studiju gada rudens semestrim" - 204975 KB

08.01.2019 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-A2-1 2018./2019. studiju gada rudens semestrim" - 204974 KB

08.01.2019 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-A-2 2018./2019. studiju gada rudens semestrim" - 209338 KB

09.01.2019 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-S-2 2018./2019. studiju gada trešajam semestrim" - 206137 KB