Atbalstītāji

Swedbankkarte

Eksāmeni, ieskaites, kursa darbi

Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju katedra   (A-MH , A-MB , A-K , A-A , A-S, A-AT grupas)
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju katedra   (A-IT , A-T , A-EL , A-E grupas)
Vispārējo studiju un vadzinības katedra  (A-B , A-L grupas)

2019./2020. ak.g. 2. semestra sesijas VISI EKSĀMENI UN IESKAITES NOTIEK ATTĀLINĀTI.

Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar attiecīgās studiju programmas direktoru.