Atbalstītāji

Swedbankkarte

Stratēģiskā partnerība


Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) īsteno Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektu „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (Nr.2014-1-LV01-KA202-000522).

Informācija par projektu

    Īstenošanas termiņš: 2014. gada 1.septembris – 2017. gada 31.augusts
    Finansējums: Erasmus+ stratēģiskās partnerības programma
    Kopējā projekta summa: 339 260 EUR

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt efektīvu sistēmu darba devēju iesaistei prakšu nodrošināšanā, tādejādi pielāgojot profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām un nodrošinot kvalitatīvas prakses vietas.

Informācija par projektu  LDDK mājas lapā

2014. gada 11. decembrī projekta ietvaros norisinājās eksperimentālā jauniešu spēle Ja praktikants būtu darba devējs

Projekta aprakstu skatīt pievienotajā dokumentā „Kvalitatīvas prakses darba tirgum”

LDDK iekšējā semināra materiāli par Prakšu pētījuma rezultātiem un Austrijas un Vācijas mācību vizītes rezultātiem apskatāmi saitē  https://www.dropbox.com/sh/tbsjtq2225mpaue/AAA-E-WlWwkhLpoGsSr2hyApa?dl=0

  • Prakšu pētījuma prezentācija (visi grafiskie attēli, galvenie rezultāti).
  • Austrijas un Vācijas mācību vizīšu prezentācijas un atskaites (ar detalizētāku informāciju par regulējumu, sociālo partneru iesaistes raksturojumu un secinājumiem).

 


 

Erasmus+ 2. pamatdarbība
Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai”

Aktivitātes veids: Nozaru prasmju apvienības
Projekts: Prasmes metālapstrādē un enerģētikā (skillME)
Projekta numurs: 554370-EEP-1-2014-1-SI-EPPKA2-SSA
Partnervalstis: Slovēnija, Slovākija, Horvātija, Latvija
Latvijas partneri:

  • Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija (MASOC)
  • Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Tehniskā koledža ‘’(RTK)
  • Valsts izglītības satura centrs (VISC)

Projekta ilgums: 3 gadi (2014. – 2017.)

Projekta aprakstu skatīt pievienotajā dokumentā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai”