Atbalstītāji

Swedbankkarte

Stratēģiskā partnerība

 

Erasmus+ 2. pamatdarbība
Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai”

Aktivitātes veids: Nozaru prasmju apvienības
Projekts: Prasmes metālapstrādē un enerģētikā (skillME)
Projekta numurs: 554370-EEP-1-2014-1-SI-EPPKA2-SSA
Partnervalstis: Slovēnija, Slovākija, Horvātija, Latvija
Latvijas partneri:

  • Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija (MASOC)
  • Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Tehniskā koledža ‘’(RTK)
  • Valsts izglītības satura centrs (VISC)

Projekta ilgums: 3 gadi (2014. – 2017.)

Projekta aprakstu skatīt pievienotajā dokumentā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai”


Erasmus+ KA2 “Modern Study Materials for Car Technicians” (MSMfCT) projekta aktualitātes:

Informāciju par projekta norisi, darba uzdevumus, e-materiālusvar apskatīt:
https://www.facebook.com/Msmfct-Modern-Study-Materials-for-Car-Technicians-313220049185232/


Save

Save