Atbalstītāji

Swedbankkarte

Iepirkumi 2015. gads

2015. GADS

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/1
25.01.2015.
Detalizētu informāciju par iepirkumu skatīt pievienotajā dokumentā - iepirkuma DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA instrukcijā.

 

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
Remonta materiālu un piederumu iegāde neatliekamiem remontiem mazumtirdzniecības vietās
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/02
Detalizētu informāciju par iepirkumu skatīt pievienotajos dokumentos - INSTRUKCIJĀ un Tehniskajā specifikācijā.

  

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
"Ventilācijas sistēmas izbūve mācību telpās"
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/04
Detalizētu informāciju par iepirkumu skatīt pievienotajos dokumentos iepirkumam Nr. RTK  2015/04

 

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
„Jumtu remonts”
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/05
Detalizētu informāciju par iepirkumu skatīt pievienotajā dokumentu arhīvā iepirkumam RTK 2015/05
Pieteikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 25.06.2015.

 

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
„Projektoru iegāde”
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/06
Detalizētu informāciju par iepirkumu skatīt pievienotajā instrukcijā „Projektoru iegāde

 

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
„Jumtu remonts”
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/07
Detalizētu informāciju par iepirkumu skatīt pievienotajā instrukcijā „Jumtu remonts”


Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
"Tehniskās dokumentācijas izstrāde Rīgas Tehniskās koledžas ēku vienkāršotai renovācijai"
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/08
Detalizētu informāciju par iepirkumu skatīt pievienotajā iepirkuma Nolikumā.

 

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
„Aktu zāles telpas ventilācija, siltumapgāde, gaisa kondicionēšana un siltummezgls”
Iepirkuma ID.Nr.RTK 2015/09
Iepirkums Nr. RTK  2015/09 "AKTU ZĀLES TELPAS VENTILĀCIJA, SILTUMAPGĀDE, GAISA KOPNDICIONĒŠANA UN SILTUMMEZGLS" pārtraukts, jo nepieciešami būtiski grozījumi iepirkuma dokumentācijā.


Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
"AKTU ZĀLES TELPAS VENTILĀCIJA, SILTUMAPGĀDE, GAISA KOPNDICIONĒŠANA UN SILTUMMEZGLS”
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/10
Detalizētu informāciju par iepirkumu skatīt pievienotajā dokumentu arhīvā.


Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
„Elektromateriāli  un piederumi mācību stendam”
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/11
Detalizētu informāciju par iepirkumu skatīt pievienotajā dokumentu arhīvā.


Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
„Biezumapstrādes iekārtas piegāde”
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/12
Iepirkuma instrukciju skatīt pievienotajā dokumentā.


Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
“Elektromateriālu piegāde”
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/13
Iepirkuma instrukciju un specifikāciju skatīt pievienotajā dokumentu arhīvā.


Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
“Būvmateriālu piegāde”
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/14
Iepirkuma instrukciju un specifikāciju skatīt pievienotajā dokumentu arhīvā.

 

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
"Dažādu rokas instrumentu un palīgmateriālu piegāde"
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/15
Iepirkuma instrukciju un specifikāciju skatīt pievienotajā dokumentu arhīvā.

 

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
"Darbinieku veselības apdrošināšana"
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/16
Iepirkuma instrukciju skatīt pievienotajā dokumentā.

22.12.2015 "DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA Instrukcija ID.Nr.RTK 2015/16" - 38871 KB

21.12.2015 "Dažādu rokas instrumentu un palīgmateriālu piegāde ID Nr.RTK 2015/15" - 38997 KB

21.12.2015 "Būvmateriālu piegāde ID Nr. RTK 2015/14" - 45040 KB

21.12.2015 "Elektromateriālu piegāde ID Nr.RTK 2015/13" - 45910 KB

03.12.2015 "„Biezumapstrādes iekārtas piegāde” INSTRUKCIJA (identifikācijas Nr. RTK 2015/12)" - 125952 KB

24.11.2015 "Iepirkuma Nr.RTK 2015/11 „Elektromateriāli un piederumi mācību stendam” INSTRUKCIJA un TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA" - 36416 KB

27.10.2015 "AKTU ZĀLES TELPAS VENTILĀCIJA, SILTUMAPGĀDE, GAISA KOPNDICIONĒŠANA UN SILTUMMEZGLS (ID.Nr. RTK 2015/10)" - 4322497 KB

19.10.2015 "Tehniskās dokumentācijas izstrāde Rīgas Tehniskās koledžas ēku vienkāršotai renovācijai NOLIKUMS (Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/08)" - 407040 KB

17.09.2015 "Jumtu remonts - INSTRUKCIJA (Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/07)" - 138240 KB

15.09.2015 "Projektoru iegāde - INSTRUKCIJA (Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/06)" - 110592 KB

08.06.2015 "Iepirkuma JUMTU REMONTS identifikācijas Nr. RTK 2015/05 dokumentācija" - 456520 KB

28.04.2015 "Iepirkuma „Ventilācijas sistēmas izbūve mācību telpās” INSTRUKCIJA. Iepirkuma identifikācijas Nr. RTK 2015/04" - 261945 KB

28.04.2015 "APJOMU TABULA PN-1 papildināta. Iepirkuma identifikācijas Nr. RTK 2015/04" - 153201 KB

28.04.2015 "APJOMU TABULA N4 papildināts. Iepirkuma identifikācijas Nr. RTK 2015/04" - 92229 KB

28.04.2015 "Plāni Lēdmanes (ASIS 1-7) 17.04.15 (1). Iepirkuma identifikācijas Nr. RTK 2015/04" - 685087 KB

05.02.2015 "Remonta materiālu un piederumu iegāde neatliekamiem remontiem mazumtirdzniecības vietās INSTRUKCIJA nr. 2015/02" - 225189 KB

05.02.2015 "Tehniskā specifikācija 2015/02" - 267264 KB

27.01.2015 "Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Tehniskā koledža DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA instrukcija" - 383429 KB