Atbalstītāji

Swedbankkarte

Iepirkumi 2015. gads

2015. GADS

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/1
25.01.2015.
Detalizētu informāciju par iepirkumu skatīt pievienotajā dokumentā - iepirkuma DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA instrukcijā.

 

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
Remonta materiālu un piederumu iegāde neatliekamiem remontiem mazumtirdzniecības vietās
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/02
Detalizētu informāciju par iepirkumu skatīt pievienotajos dokumentos - INSTRUKCIJĀ un Tehniskajā specifikācijā.

  

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
"Ventilācijas sistēmas izbūve mācību telpās"
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/04
Detalizētu informāciju par iepirkumu skatīt pievienotajos dokumentos iepirkumam Nr. RTK  2015/04

 

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
„Jumtu remonts”
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/05
Detalizētu informāciju par iepirkumu skatīt pievienotajā dokumentu arhīvā iepirkumam RTK 2015/05
Pieteikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 25.06.2015.

 

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
„Projektoru iegāde”
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/06
Detalizētu informāciju par iepirkumu skatīt pievienotajā instrukcijā „Projektoru iegāde

 

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
„Jumtu remonts”
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/07
Detalizētu informāciju par iepirkumu skatīt pievienotajā instrukcijā „Jumtu remonts”


Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
"Tehniskās dokumentācijas izstrāde Rīgas Tehniskās koledžas ēku vienkāršotai renovācijai"
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/08
Detalizētu informāciju par iepirkumu skatīt pievienotajā iepirkuma Nolikumā.

 

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
„Aktu zāles telpas ventilācija, siltumapgāde, gaisa kondicionēšana un siltummezgls”
Iepirkuma ID.Nr.RTK 2015/09
Iepirkums Nr. RTK  2015/09 "AKTU ZĀLES TELPAS VENTILĀCIJA, SILTUMAPGĀDE, GAISA KOPNDICIONĒŠANA UN SILTUMMEZGLS" pārtraukts, jo nepieciešami būtiski grozījumi iepirkuma dokumentācijā.


Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
"AKTU ZĀLES TELPAS VENTILĀCIJA, SILTUMAPGĀDE, GAISA KOPNDICIONĒŠANA UN SILTUMMEZGLS”
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/10
Detalizētu informāciju par iepirkumu skatīt pievienotajā dokumentu arhīvā.


Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
„Elektromateriāli  un piederumi mācību stendam”
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/11
Detalizētu informāciju par iepirkumu skatīt pievienotajā dokumentu arhīvā.


Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
„Biezumapstrādes iekārtas piegāde”
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/12
Iepirkuma instrukciju skatīt pievienotajā dokumentā.


Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
“Elektromateriālu piegāde”
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/13
Iepirkuma instrukciju un specifikāciju skatīt pievienotajā dokumentu arhīvā.


Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
“Būvmateriālu piegāde”
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/14
Iepirkuma instrukciju un specifikāciju skatīt pievienotajā dokumentu arhīvā.

 

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
"Dažādu rokas instrumentu un palīgmateriālu piegāde"
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/15
Iepirkuma instrukciju un specifikāciju skatīt pievienotajā dokumentu arhīvā.

 

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
"Darbinieku veselības apdrošināšana"
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2015/16
Iepirkuma instrukciju skatīt pievienotajā dokumentā.