Atbalstītāji

Swedbankkarte

Iepirkumi 2014. gads

2014. GADS

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
„Degvielas iegāde”
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2014/1
22.01.2014.
Detalizētu informāciju par iepirkumu skatīt pievienotajā dokumentā - IEPIRKUMA „Degvielas iegāde” INSTRUKCIJA

 

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai PIKC "Rīgas Tehniskā koledža"
mācību ēkai Rīgā, Lēdmanes ielā 3"
Identifikācijas Nr. RTK 2014/2
28.01.2014.
Ar nolikumu var iepazīties pievienotajā dokumentu arhīvā- Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai PIKC RTK NOLIKUMS

Pretendenta jautājumi un mūsu atbildes iepirkumam Nr. RTK 2014/2

 

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
„Santehnikas materiālu iegāde neatliekamiem remontiem mazumtirdzniecības vietās”
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2014/03
25.02.2014.
Ar nolikumu var iepazīties pievienotajā dokumentu arhīvā - "Santehnikas materiālu iegāde neatliekamiem remontiem mazumtirdzniecības vietās NOLIKUMS"


Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
„Mēbeles mācību telpām”
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2014/04
25.02.2014.
Ar instrukciju var iepazīties pievienotajā dokumentā - "Mēbeles mācību telpām INSTRUKCIJA"


Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
„Laminētu kokskaidu plātņu sagatvju iegāde ”
Iepirkuma ID.Nr. RTK 2014/05
25.02.2014.
Ar instrukciju var iepazīties pievienotajā dokumentā - "Laminētu kokskaidu plātņu sagatvju iegādes INSTRUKCIJA"

 

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai PIKC „Rīgas Tehniskā koledža” macību ēkai Rīgā, Braslas ielā 16”
Identifikācijas Nr. RTK 2014/06
18.06.2014.
RTK iepirkuma Nr. 2014/06 Atklāta konkursa Nolikums pievienotajā dokumentā
RTK iepirkuma Nr. 2014/06 tāmes pievienotajā dokumentā
RTK iepirkuma Nr. 2014/06 18.06.2014. Projekts pievienotajā dokumentā

 

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
„Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Tehniskā koledža” autoeksaminācijas centra rekonstrukcija Rīgā, Lēdmanes ielā 3”
Identifikācijas Nr. RTK 2014/7
10.09.2014.
Nolikums pievienotajā dokumentā
Tāmes pievienotajā dokumentā
Divi pielikumi pievienotajos dokumentos

 

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
„Rīgas tehniskās koledžas dienesta viesnīcas ēkas fasāžu vienkāršota renovācija Rīgā, Ieriķu ielā 4”
Identifikācijas Nr. RTK 2014/8
10.10.2014.
Nolikums pievienotajā dokumentā
Iepirkuma dokumentācija pievienotajā arhīvā

 

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ  KOLEDŽA iepirkums
RTK 2014/9 Siltummezgla rekonstrukcija
21.11.2014.
Iepirkuma dokumentācija pievienotajā arhīvā

10.10.2014 "Iepirkuma RTK 2014/8 Rīgas tehniskās koledžas dienesta viesnīcas ēkas fasāžu vienkāršota renovācija Rīgā, Ieriķu ielā 4 (lit. 001) Nolikums" - 453053 KB

10.10.2014 "Iepirkuma RTK 2014/8 dokumentācija" - 13925714 KB

09.10.2014 "Pretendenta jautājumi un mūsu atbildes iepirkumam Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Tehniskā koledža” autoeksaminācijas centra rekonstrukcija Rīgā, Lēdmanes ielā 3, Identifikācijas Nr. RTK 2014/7" - 149303 KB

09.10.2014 "Tehniskā projekta papildinājumi iepirkumam RTK 2014/7" - 1093185 KB

11.09.2014 "Pielikums iepirkumam Nr. RTK 2014/7 I daļa" - 47947777 KB

11.09.2014 "Pielikums iepirkumam Nr. RTK 2014/7 2 daļa" - 5160322 KB

30.06.2014 "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai PIKC „Rīgas Tehniskā koledža” macību ēkai Rīgā, Braslas ielā 16 Nolikums" - 358400 KB

18.06.2014 "RTK iepirkuma Nr. 2014/06 18.06.2014. Projekts" - 11517222 KB

18.06.2014 "RTK iepirkuma Nr. 2014/06 18.06.2014. tāmes" - 130560 KB

17.07.2014 "Atbildes uz pretendentu jautājumiem iepirkumam Nr. RTK 2014/06" - 115267 KB

25.02.2014 "Laminētu kokskaidu plātņu sagatvju iegādes INSTRUKCIJA" - 144896 KB

25.02.2014 "Mēbeles mācību telpām INSTRUKCIJA" - 192512 KB

25.02.2014 "Santehnikas materiālu iegāde neatliekamiem remontiem mazumtirdzniecības vietās NOLIKUMS" - 45327 KB

03.02.2014 "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai PIKC RTK NOLIKUMS" - 39977914 KB

22.01.2014 "IEPIRKUMA „Degvielas iegāde” INSTRUKCIJA" - 126464 KB