Atbalstītāji

Swedbankkarte

VALSTS PĀRBAUDES DARBI

Saskaņā ar 2018. gada 22. maija MK noteikumiem Nr. 289, 2018./2019. mācību gadā valsts pārbaudes darbi vispārizglītojošos mācību prekšmetos notiek pēc pievienotā grafika (skatīt pievienoto dokumentu).