Atbalstītāji

Swedbankkarte

Vakances

Piedāvājam sekojošas pedagogu vakances

Vispārējo studiju un vadzinību katedrā:

  • Vispārējās vidējās izglītības skolotājs – vācu valoda
  • Vispārējās vidējās izglītības skolotājs – fizika

Saziņa uz e-pasta adresi: lilita.jonane@kcrtk.lv
Informācija pa tālruņiem  67081427 vai 67081405

 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju katedrā:

  • Profesionālās izglītības skolotājs – datorsistēmu un programmēšanas tehniķu specialitātēs – priekšmetos: datortīkli, to uzbūve un administrēšana; datu bāzes.
  • Profesionālās izglītības skolotājs – elektriķu specialitātē – priekšmetos: elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos; elektriskās mašīnas, to piedziņa un vadība; elektroiekārtas un to apkalpošana; elektronikas un automātikas pamati.
  • Profesionālās izglītības skolotājs – telekomunikācijas un elektronikas specialitātēs – priekšmetos: datu pārraide; tīkli to uzbūve un administrēšana; ciparu tehnika, barošanas avoti, uztvērēji un pastiprinātāji; elektroniskās aparatūras tehnoloģija; mikrokontrolieri un ciparu tehnika.

Saziņa uz e-pasta adresi: diana.berzina@kcrtk.lv
Informācija pa tālruņiem  67081427 vai 67081405