Atbalstītāji

Swedbankkarte

Studijas - lekciju saraksti, studiju procesa grafiks

Informācija par uzņemšanu PIKC RTK mājas lapas sadaļā Uzņemšana koledžā

Studenti var pieteikties studentu apliecībām, pārskaitot 4,27 Eur uz koledžas kontu, saskaņā ar MK 17.09.2013.  not. 888, p.2.6.
Par veikto maksājumu lūdzu informēt Studiju daļas sekretāri Braslas ielā 16, Rīgā, 104. kab., T.67081401
e-pasts: zanda.beke@kcrtk.lv

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA norēķinu konts
Profesionālās izglītības kompetences centrs RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV96TREL2150238009000

Lūdzu maksājumā uzrādīt atbilstošo EKK kodu un pamatojumu:

21399 dokumentu izgatavošana – vārds, uzvārds, pers.kods