Atbalstītāji

Swedbankkarte

Uzņemšana profesionālajā vidusskolā

Reklāmas videoklipu par uzņemšanu var noskatīties saitē https://youtu.be/EPMr4cxdn1I

1. kārta  no 2020. gada 15. jūnija līdz 2020. gada 3. jūlijam (beigusies).

Ar 1. kārtas uzņemšanas rezultātiem var iepazīties saitē uzņemto audzēkņu saraksti

2. kārta no 2020. gada 6. jūlija līdz 21. augustam.
Dokumenti tiek pieņemti:

pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst.10.00 līdz 14.00,
otrdienās un ceturtdienās no plkst 14.00 līdz 19.00,
Braslas ielā 16, Rīgā
T. 67081411, mob.t. 29955990 vai mob.t. 28849690

Turpinām uzņemšanu un pārreģistrāciju no reflektantiem, kuri nav izturējuši konkursu, mācībām izglītības programmās:

  • Telekomunikācijas (kvalifikācija - Telekomunikāciju tehniķis)
  • Elektronika (kvalifikācija (kvalifikācija -Elektronikas  tehniķis)
  • Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (kvalifikācija - Klientu apkalpošanas speciālists)
  • Kokizstrādājumu izgatavošana (kvalifikācija - Mēbeļu galdnieks)
  • Metālapstrāde (kvalifikācija - Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs)
  • Inženiermehānika (kvalifikācija - Aukstumiekārtu sistēmu tehniķis)

 Ar izglītības programmām varat iepazīties saitē http://www.rtk.lv/?sadala=53

Uzņemšanas e-pasts:  uznemsana@kcrtk.lv

Reflektantiem uzņemšanas komisijai jāiesniedz sekojoši dokumenti:

   1.  iesniegums;
   2.  apliecības un sekmju izraksta par pamatskolas izglītību kopija (uzrādot  oriģinālu);
   3.  pases, identifikācijas kartes vai dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
   4.  medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u);
   5.  trīs fotogrāfijas (3 x 4 cm);
   6.  bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem reflektantiem dokumenti, kas pilnībā apliecina viņu statusu;
   7.  reflektantiem, kuri ir personas ar speciālām vajadzībām,  dokumenti, kas pilnībā apliecina viņu statusu;
   8.  norīkojums ar stipendiju no iestādes vai uzņēmuma (nav obligāts);
   9. dokumentu, kas apliecina dalību olimpiādēs, konkursos, kopijas (uzrādot oriģinālus) (nav obligāti). 
 

Iesniegumu reģistrācijas maksa € 11,38,  saskaņā ar 17.09.2013. MK noteikumu Nr. 888 p.2.8.

Iestāšanās iesniegumu reģistrācijas maksas rekvizīti:
Profesionālās izglītības kompetences centrs RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV28TREL2150238011000
Maksājuma pamatojumā obligāti norādīt sekojošu informāciju:
21359 iestāšanās iesniegumu reģistrācijas maksa – vārds, uzvārds, pers. kods

Reflektantiem, kuri ieguvuši izglītību ārvalstīs, izglītības dokumenti (izglītības dokumenta oriģināls un atzīmju izraksts) jāiesniedz ekspertīzei Akadēmiskās informācijas centrā (AIC)

   
Birojs        Smilšu iela 2, 4.stāvs, Rīga 17.09.2013. MK noteikumu Nr. 888 p.2.8.
Pasts        Vaļņu 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis    67225155
Fakss       67221006

AIC apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās: 14.00-18.00
Otrdienās: 09.00 - 13.00
Ceturtdienās: 13.00 - 17.00

Vairāk informācijas mājas lapā: www.aic.lv