Atbalstītāji

Swedbankkarte

Pedagogu konsultācijas

1. Informācijas  un komunikācijas tehnoloģiju katedra (Programmēšana, Datorsistēmas, Elektronika, Telekomunikācija, Enerģētika un elektrotehnika).
2. Vispārējo studiju un vadzinības katedra (Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, vispārizglītojošie priekšmeti).
3. Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju katedra (Metālapstrāde, Mehatronika, Inženiermehānika, Kokizstrādājumu izgatavošana, Autotransports).

Pedagogu konsultācijas ziemas brīvlaikā 2019. gada 3. janvārī no plkst. 9.00 līdz 11.00 savās telpās.