Atbalstītāji

Swedbankkarte

Dokumenti, gadagrāmatas

10.11.2011 "Gadagrāmata 2007./2008. gadam" - 826826 KB

10.11.2011 "Gadagrāmata 2008./2009. gadam" - 821741 KB

10.11.2011 "Gadagrāmata 2009./2010. gadam" - 582963 KB

10.11.2011 "Gadagrāmata 2010./2011. gadam" - 1913607 KB

11.10.2012 "Gadagrāmata 2011./2012. gadam" - 1533101 KB

21.10.2014 "Gadagrāmata 2012./2013. gadam" - 2172287 KB

21.10.2014 "Gadagrāmata 2013./2014. gadam" - 3008968 KB

15.10.2015 "Gadagrāmata 2014./2015. gadam" - 3389760 KB

27.10.2016 "Gadagrāmata 2015./2016. gadam" - 3945202 KB

13.10.2017 "Gadagrāmata 2016./2017. gadam" - 3897210 KB

22.10.2012 "Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA pašvērtējuma ziņojums - 2011./2012. m.g." - 3434507 KB

22.10.2013 "Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA pašvērtējuma ziņojums - 2012./2013. m.g." - 3313346 KB

15.10.2014 "Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA pašvērtējuma ziņojums - 2013./2014. m.g." - 34939139 KB

15.10.2015 "Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA pašvērtējuma ziņojums - 2014./2015. m.g." - 2857280 KB

27.01.2016 "Pašvērtējuma ziņojums izglītības programmu Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, un Inženiermehānika akreditācijai" - 1139937 KB

27.10.2016 "Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA pašvērtējuma ziņojums - 2015./2016. m.g." - 2931502 KB

13.10.2017 "Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA pašvērtējuma ziņojums - 2016./2017. m.g." - 4990264 KB