Atbalstītāji

Swedbankkarte

Pašdarbības kolektīvi

Koledžā paralēli mācībām un sporta nodarbībām darbojas arī 5 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi:

Braslas ielā 16

Jauktais koris  „Mīts” :

  • Mākslinieciskā vadītāja Aija Auziņa (2000.g.)
  • Vadītāja Ilona Dzērve-Tāluta
  • Vokālais pedagogs Indra Paula Žuga
  • Koncertmeistare Evija Belicka

Jauniešu teātra studija :

  • režisore Rita Reliņa (1994.g.)
  • 1-3. kursu zēnu vokālais ansamblis - vadītāja Aija Auziņa  (2000.g.)
  • 1. kursu zēnu vokālais ansamblis – vadītāja Aija Auziņa (2000.g.)

Lēdmanes ielā 3

Jauniešu deju kolektīvs „Mazais Ritenītis” :

  • Mākslinieciskā  vadītāja Ilze Mažāne (1983.g.)
  • Vadītājs Ingus Ladiga
  • Koncertmeistare Agita Galzona

Jauktajam korim “Mīts” (mākslinieciskā vadītāja Aija Auziņa, vadītāja Ilona Dzērve-Tāluta, vokālais pedagogs Indra Paula Žuga, koncertmeistare Evija Belicka) šis ir saspringta darba gads. Koris jau ir piedalījies vairākās atlases skatēs, gatavojoties 2018.gada Dziesmu un deju svētkiem, sniedzis koncertus Nītaures baznīcā, “Koka Rīgā”, Vecajā Ģertrūdes baznīcā, Ēdoles Kultūras namā, Mālpilī un citur. Koris intensīvi gatavojas lielajai noslēguma skatei, lai kļūtu par XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku.

Paralēli Dziesmu svētku repertuāram aktīvi tiek strādāts  pie Studentu dziesmu un deju svētku "GAUDEAMUS-2018”  dziesmu repertuāra. Korim “iesildīšanās” pasākums būs no 22. līdz 24. jūnijam Igaunijas pilsētā Tartu, kur kopā ar Latvijas studentu koriem, deju kolektīviem un pūtēju orķestriem norisināsies kārtējie Studentu svētki.

Vokālie ansambļi regulāri kuplina  dažādus skolas pasākumus, ar saviem priekšnesumiem  priecē skolotājus, studentus un darbiniekus  skolas izlaidumos.

Deju ansamblī "Mazais Ritenītis" apvienojušies dejot griboši jaunieši vecuma no 15 - 20 gadiem. Esam jauni, ņipri un kopā mums ir labi. Puišu sastāvu veido Rīgas Tehniskas koledžas audzēkņi un absolventi, bet meitenes mācas dažādās Rīgas mācību iestādēs.
Savas pastāvēšanas laikā esam piedalījusies visos republikas pieaugušo un skolu jaunatnes deju svētkos, kā arī Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkos "Gaudeamuss", un šie parasti ir atmiņās paliekošākie pasākumi dejotāju dzīvē. Cieša savstarpēja sadarbība saista ar Garkalnes novada deju ansambli "Ritenītis", kurā daudzi dejotāji turpina savas aktīvās dejotāju gaitas.
Ansambļa repertuāru parasti veido latviešu tautas skatuviskās dejas.

"Mazais Ritenītis" mājas lapa http://www.tda-ritenitis.lv/par-riteniti

PIKC Rīgas Tehniskās koledžas teātra studijā darbojas audzēkņi no Braslas ielas 16 gan Lēdmanes ielas 3.
Lai arī nodarbības notiek gana nenopietnā atmosfērā, nemanāmi tiek padarīts ļoti nopietns darbs, kura rezultātā gandarījumu gūst gan paši teātra studijas dalībnieki, gan viņu skatītāji.
Studijas pamatmērķis ir veicināt jauniešu radošo izaugsmi -  spēju iepazīt sevi, izteikt savas domas, improvizēt nosacītos apstākļos, papildināt vārdu krājumu un izteiksmes formas, darboties ar publiku, spēlēt lomas konkrētos uzvedumos, piedalīties dažādos RTK pasākumos, kā arī visas Latvijas profesionālās izglītības mācību iestāžu organizētajos svētkos.
Vairāku gadu garumā teātra studijas dalībnieki ir piedalījušies Valsts svētku svinīgo pasākumu organizēšanā, tradicionālo saulgriežu – Lieldienu, Ziemassvētku pasākumos, koledžas izlaidumos un citos nozīmīgos pasākumos.
Būtiska ir piedalīšanās arī ikgadējos skatuves runas konkursos, kuros katram ir iespēja runāt dzeju un prozu. Mūsu teātra studija ir piedalījusies ar mazās formas uzvedumiem gan konkursā, gan esam rādījuši tos koledžas audzēkņiem un darbiniekiem.
Teātra studija piedalījās  iepriekšējos Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos (2015.g.) un gatavojas piedalīties arī 2018.gada svētkos.
Katru gadu pirms Ziemassvētkiem studijas dalībnieki piedalās lielos koncertuzvedumos, kas ir gan labdarības izrādes, gan kā publikas iecienīti Ziemassvētku uzvedumi bērniem, kur uz skatuves tiekas vairāk kā 100 dalībnieku ( izrādes “Rūķu pasaku pekstiņi” 2015.g., “Kurš atsēja dāvanu maisu?” 2016.g., “Puksīša un Muksīša Ziemassvētku piedzīvojumi”, 2017.g.).
RTK teātra studija ir ieguvusi lieliskus draugus – Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma teātra studiju. Mācību gada laikā notiek dažas kopīgas nodarbības, bet vasarā abu studiju dalībnieki tiekas vairāku dienu teātra nometnē netālu no jūras.
Savas darbības laikā esam bijuši – Valmierā,  Saldū,  Zaļeniekos. Bet drīzumā gatavojamies doties uz Jelgavu, kur notiks kārtējais  Latvijas profesionālo mācību iestāžu skatuves runas un mazo formu konkurss!

Būtiski, ka teātra studijā tiek gaidīts ikviens, kurš vēlas piedalīties!
Nāc, pamēģini Tu arī!

NB!!! (latīniski  - Nota bene!!! –– latviski – iegaumē labi!!!)
Teātra studijas dalībnieki brīdina:
Mēģinājumos gūtā smieklu un jautrības deva rada atkarību!
Pozitīvu atkarību!
Mums ir arī sava virtuālā telpa saziņai Facebook  -  RTK teātra studija (tikai reģistrētiem lietotājiem)
Teātra studijas darbību var aplūkot galerijā RTK teātra studija.

Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 17.04.2019. Rīgas Raiņa 8.vakara skolā notika jaukto koru skate. Sīvā konkurencē PIKC RTK un RTRIT apvienotais koris ( “Mīts”, “Pustonis”) izcīnīja augsto pirmās pakāpes diplomu (40,76 punkti), līdz ar to tiesības piedalīties 2020. gada svētkos.