Atbalstītāji

Swedbankkarte

Daugavpils filiāle

Uzņemti visi reflektanti, kuri iesniedza dokumentus studiju programmās Informācijas tehnoģijas un Inženiermehānika.

Turpinām dokumentu pieņemšanu uz valsts budžeta finansētām studijām.

1. kursiem sanāksme un līgumu slēgšana š.g. 8. septembrī plkst. 11.00 Daugavpilī