Atbalstītāji

Swedbankkarte

Liepājas filiāle

2019. gada ziemas izlaidums studentiem notiks:

16.02.2019. plkst. 15.00 Liepājā (grupām L-A-3, L-E-3, L-MH-3).

06.06.2018 "Uzņemšana studijām Liepājas filiālē 2018./2019. studiju gadam" - 6355899 KB

06.09.2018 "PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRA ”RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA” STUDIJU PROCESA GRAFIKS LIEPĀJAS FILIĀLĒ 2018./2019. AKADĒMISKAM GADAM" - 115200 KB

21.09.2018 "Lekciju saraksts 1. kursu studentiem 2018./2019. studiju gada rudens semestrim" - 47353 KB

03.12.2018 "Lekciju saraksts 2. kursu studentiem 2018./2019. studiju gada rudens semestrim" - 389876 KB

06.09.2018 "Lekciju saraksts L-MH-3 grupas studentiem 2018./2019. studiju gada rudens semestrim" - 20349 KB

19.09.2018 "INFORMĀCIJAS un KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJU KATEDRAS MĀCĪBSPĒKU KONSULTĀCIJU GRAFIKS 2018./2019. ak. g. rudens semestrim" - 207157 KB

09.10.2018 "ATRT katedras MĀCĪBSPĒKU KONSULTĀCIJU GRAFIKS 2018./2019. akadēmiskā gada rudens semestrim" - 217917 KB

11.10.2018 "Studiju programmas Autotransports MĀCĪBSPĒKU KONSULTĀCIJU GRAFIKS 2018./2019. akadēmiskā gada rudens semestrim" - 248503 KB

07.11.2018 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupai L-E-1 2018./2019. studiju gada rudens semestrim (28.01.2019.-3.02.2019.)" - 211033 KB

07.11.2018 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupai L-E-2 2018./2019. studiju gada rudens semestrim (21.01.2019.-3.02.2019.)" - 211376 KB

08.01.2019 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupās L-MH-1 un L-MH-2 2018./2019. studiju gada rudens semestrim" - 220359 KB

09.01.2019 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā L-A-2 2018./2019. studiju gada rudens semestrim" - 208868 KB

26.11.2018 "Kvalifikācijas darbu izstrādes konsultāciju un kontroles grafiks L-MH-3 grupai 2018./2019.ak.g." - 282695 KB

27.11.2018 "Kvalifikācijas darbu izstrādes konsultāciju un kontroles grafiks L-E-3 grupai 2018./2019. ak.g." - 215583 KB

03.12.2018 "Kvalifikācijas darbu izstrādes konsultāciju un kontroles grafiks L-A-3 grupai 2018./2019. ak.g." - 356353 KB