Atbalstītāji

Swedbankkarte

Liepājas filiāle

Izlaidums Liepājas filiālē, Ventspils ielā 51, zālē, 2020. gada 21. februārī plkst. 17.00.

Būsiet laipni gaidīti!

05.04.2019 "2019./2020. akadēmiskam gadam uzņem reflektantus akreditētās studiju programmās studijām Liepājā" - 6149209 KB

05.04.2019 "Imatrikulācijas (uzņemšanas) kārtība un organizācija 2019./2020. akadēmiskam gadam" - 2782000 KB

27.08.2019 "PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRA ”RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA” STUDIJU PROCESA GRAFIKS LIEPĀJAS FILIĀLĒ 2019./2020. AKADĒMISKAM GADAM" - 114688 KB

30.08.2019 "Lekciju saraksts L-MH-3 grupas studentiem 2019./2020. studiju gada rudens semestrim" - 13432 KB

04.10.2019 "Lekciju saraksts pirmo kursu studentiem 2019./2020. studiju gada rudens semestrim" - 45269 KB

04.10.2019 "Lekciju saraksts otro kursu studentiem 2019./2020. studiju gada rudens semestrim" - 40383 KB

20.09.2019 "Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju katedras mācībspēku konsultāciju grafiks 2019./2020. studiju gada rudens semestrim" - 211360 KB

23.10.2019 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupai L-E-1 2019./2020. studiju gada rudens semestrim (27.01.2020.-2.02.2020.)" - 205485 KB

23.10.2019 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupai L-E-2 2019./2020. studiju gada rudens semestrim (20.01.2020.-2.02.2020.)" - 207697 KB

03.01.2020 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā L-A-1 2019./2020. studiju gada rudens semestrim (20.01.2020.-01.02.2020.)" - 134954 KB

23.10.2019 "Kvalifikācijas darbu izstrādes konsultāciju un kontroles grafiks L-E-3 grupai 2019./2020. ak.g." - 213339 KB

12.11.2019 "Kvalifikācijas darbu izstrādes konsultāciju un kontroles grafiks L-MH-3 grupai 2019./2020. ak.g." - 282823 KB

13.11.2019 "Kvalifikācijas darbu izstrādes konsultāciju un kontroles grafiks L-A-3 grupai 2019./2020. ak.g." - 358727 KB