Atbalstītāji

Swedbankkarte

Liepājas filiāle

Uzņemti visi reflektanti, kuri iesniedza dokumentus studiju programmās Elektriskās iekārtas, Autotransports, Inženiermehānika.

Turpinām dokumentu pieņemšanu uz valsts budžeta finansētām studijām.

1. kursiem sanāksme un līgumu slēgšana š.g. 15. septembrī plkst. 11.00 Liepājā.