Atbalstītāji

Swedbankkarte

Neformālā izglītība

No 2011.gada 1.septembra Profesionālas izglītības kompetences centrs „Rīgas Tehniskā koledža” nodrošina iegūt profesionālo kvalifikāciju tiem, kuri savas zināšanas un prasmes ieguvuši ārpus formālās izglītības sistēmas radot iespēju paaugstināt konkurētspēju darba tirgū.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumiem, Nr.146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci” un Izglītības kvalitātes valsts dienesta deleģējuma līgumiem, pieņemam iesniegumus no privātpersonām novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci, kas atbilst otrā:

 • elektromontieris;
 • automehāniķa palīgs

 vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa:

 • programmēšanas tehniķis;
 • datorsistēmu tehniķis;
 • elektronikas tehniķis;
 • telekomunikāciju tehniķis;
 • sekretārs;
 • klientu apkalpošanas speciālists;
 • elektriķis;
 • pasta darbinieks;
 • automehāniķis;
 • ciparu programmas vadības darbgaldu iestatītājs;
 • mēbeļu galdnieks

profesionālajai kompetencei
Ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta deleģējumu saņēmušo izglītības iestāžu un eksaminācijas centru reģistru var iepazīties dienesta mājas lapas sadaļā „Reģistri”.
Personai, kura vēlas, lai novērtē tās profesionālo kompetenci jāiesniedz Profesionālās izglītības kompetences centrā ”Rīgas Tehniskā koledža, Braslas ielā 16, Rīgā, 12.kab. iesniegums (pēc vienotas formas - pielikumā).

Informācija:
Profesionālās izglītības metodiķis
Jānis Brants
E-pasts:  janis.brants@kcrtk.lv
12.kab., Brasls ielā 16 ,Rīga
Tālrunis 67081430, 67081400

Iesniegumam obligāti jāpievieno maksājuma dokuments, kas apliecina samaksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumiem Nr.149. ”Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”.
Personas profesionālo kompetenci novērtēs profesionālās kvalifikācijas eksāmenā, kuru var kārtot individuāli vai pievienojoties grupai.
Personai, kura vēlas novērtēt savu profesionālo kompetenci izvēlētajā kvalifikācijā,
ir iespēja saņemt konsultāciju Profesionālās izglītības kompetences centrā „Rīgas Tehniskā koledža” bez maksas.
Centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises kārtību nosaka Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr. 662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās."
http://likumi.lv/doc.php?id=235206


Ārpus formālā izglītības sistēma

Pirmo reizi Profesionālās izglītības kompetences centrā „Rīgas Tehniskā koledža” ārpus formālās izglītības sistēmas profesionālo kompetenču novērtēšanas astoņi pretendenti 2012. gada 2. maijā kārtoja kvalifikācijas eksāmenu „Klientu apkalpošanas speciālista” profesionālās kompetences novērtēšanā.Profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskajā un praktiskajā daļā pretendenti parādīja labas zināšanas un prasmes.
Pretendenti, kuri bija pieteikušies profesionālo kompetenču novērtēšanai, pārstāvēja SIA „Lattelecom” izziņu dienestu „177”.
Lielu darbu pretendentu sagatavošanai bija ieguldījis  Latvijas  Brīvo Arodbiedrību Savienības  Sakaru darbinieku nozares konsultants Kaspars Strauts un Profesionālās Izglītības kompetences centrs „Rīgas Tehniskā koledža ” skolotāja Olga Kazakova.
2012. gada 16. maijā  Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Tehniskā koledža” direktors Dr. Jānis Rozenblats  izsniedza valsts izglītības dokumentu - profesionālās izglītības kvalifikācijas apliecību, kura apliecina, ka ar kvalifikācijas eksāmenu komisijas 2012. gada 2. maija lēmumu piešķirta kvalifikācija „Klientu apkalpošanas speciālists”, kas viņiem noderēs tagadējā darba vietā un turpmākajā karjerā.