Atbalstītāji

Swedbankkarte

Uzņemšanas rezultāti Kandavas filiālē

Uzņemšanas rezultāti Kandavas filiālē 2018./2019. studiju gadam

Uzņemti visi reflektanti, kuri iesniedza dokumentus studiju programmās Elektriskās iekārtas un Autotransports.

Turpinām dokumentu pieņemšanu uz valsts budžeta finansētām studijām.

1. kursu sanāksme un līgumu parakstīšana Kandavas filiālē š.g. 14. septembrī plkst. 14.00