Atbalstītāji

Swedbankkarte

Uzņemšanas rezultāti Liepājas filiālē

Uzņemšanas rezultāti Liepājas filiālē 2018./2019. studiju gadam.

Uzņemti visi reflektanti, kuri iesniedza dokumentus studiju programmās Elektriskās iekārtas, Autotransports, Inženiermehānika.

Turpinām dokumentu pieņemšanu uz valsts budžeta finansētām studijām.

1. kursiem sanāksme un līgumu slēgšana š.g. 15. septembrī plkst. 11.00 Liepājā.