Atbalstītāji

Swedbankkarte

Uzņemšanas rezultāti Daugavpils filiālē

Uzņemšanas rezultāti Daugavpils filiālē 2018./2019. studiju gadam

Uzņemti visi reflektanti, kuri iesniedza dokumentus studiju programmās Informācijas tehnoģijas un Inženiermehānika.

Turpinām dokumentu pieņemšanu uz valsts budžeta finansētām studijām.

1. kursiem sanāksme un līgumu slēgšana š.g. 8. septembrī plkst. 11.00 Daugavpilī