Atbalstītāji

Swedbankkarte

Studiju kredīti

Studenti var saņemt divu veidu Valsts galvotos kredītus - studiju un studējošā. Kredītu piešķir tikai akreditētu studiju programmu apguvei.
Valsts galvotais Studiju kredīts - paredzēts studiju maksas segšanai.
Valsts galvotais Studējošā kredīts - paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai. To var saņemt pilna laika studējošie. Kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniedz 120 latu mēnesī un to izmaksā 10 mēnešus gadā.

Kā saņemt kredītu?

Studiju daļas sekretariātā (Braslas ielā 16, 104.kab) jāaizpilda un jāiesniedz pieteikums kredītam. Kad koledžā ir saņemts kredīta pieprasījuma apstiprinājums (informācija būs izlikta uz Studiju daļas ziņojumu dēļa), students dodas uz banku, līdzi ņemot pasi. Bankā students uzrāda pasi, atver kontu un noslēdz aizdevuma līgumu.
Lai saņemtu kredītu, ir nepieciešams vienas personas galvojums (personas, kura apņemas pildīt saistības pret banku, ja pats kredīta ņēmējs tās nepilda). Galvotājam jābūt vecumā līdz 65 gadiem, un viņa ienākumiem jābūt regulāriem un vismaz vienas minimālās algas apmērā. Lai bankas darbinieki varētu pārliecināties par galvotāja ienākumu regularitāti, viņa alga vai algas daļa - vismaz minimālās algas apmērā – katru mēnesi jāpārskaita galvotāja kontā - bankā, kas izsniedz kredītu studentam.
Galvotājs var galvot par viena studenta abiem (studiju un studējošā) kredītiem.
Galvotājs var galvot par vairākiem savu bērnu kredītiem. Ja studējošie nav galvinieka bērni, galvinieks var galvot par vairākiem kredītiem, ja viņa ikmēneša ienākumi nav mazāki par valstī noteikto minimālo mēnešalgu, kura reizināta ar attiecīgo studējošo skaitu, par kuriem galvo.
Persona, kura pati saņem vai atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem vai no kredītiestādes līdzekļiem ārvalsts vārdā sniegtu galvojumu saņemtu kredītu vai citus kredītus, var galvot par studējošo, ja attiecīgās personas ikmēneša kopējie maksājumi kredītsaistību dzēšanai nepārsniedz 40 procentus no kopējiem ikmēneša ienākumiem.
Kredītu var nodrošināt arī ar nekustamā īpašuma ķīlu (dzīvokli, māju, zemi).
Bāreņiem (līdz 24 gadu vecumam) kredīta saņemšanai nav nepieciešams galvotājs. Šie studenti saņem 100% valsts galvojumu.
Par kredītu var galvot arī pašvaldība.
Galvotājam jādodas uz banku, lai atvērtu kontu un noslēgtu galvojuma līgumu. Līdzi jāņem pase un ienākumu apliecinošs dokuments (VID izziņa vai bankas konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem). Galvotājam jāzina tā studenta, par kuru viņš galvo, vārds, uzvārds un personas kods; viņš uz banku var neiet kopā ar studentu.
Studiju kredīts tiek izmaksāts par katru semestri atsevišķi, pārskaitot uz koledžas kontu. Lai kredītu apstiprinātu secīgi, par pēdējo sesiju jāiegūst 75% nepieciešamo kredītpunktu.

Kāda ir kārtība kredīta atmaksāšanai?

Kredītus sāk atmaksāt ar divpadsmito mēnesi pēc studiju pabeigšanas vai ar trešo mēneši pēc izslēgšanas no studējošo saraksta.
Sākot kredīta atmaksu, būs jāmaksā kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā bankas procentu likme, bet ne vairāk kā 5% gadā no atlikušās studiju kredīta summas.
Ja kredītu kopējā summa ir mazāka par 1000 latiem, kredīti jāatmaksā 5 gadu laikā, katru gadu atmaksājot 1/5 daļu no kopējās summas.
Ja kredītu kopējā summa ir lielāka par 1000 latiem, kredīti jāatmaksā 10 gadu laikā. Katru gadu jāatmaksā 1/10 daļa no kopējās kredīta summas.
Kredīta atmaksāšanas termiņu var pagarināt, ja students:

  • turpina studijas bakalaura vai profesionālajā studiju programmā;
  • atrodas grūtniecības vai pēcdzemdību atvaļinājumā;
  • atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā līdz pusotram gadam un nestrādā pilnu darba laiku.


Vairāk informācijas Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapā www.sza.gov.lv