Atbalstītāji

Swedbankkarte

Eiropas Savienības un Centrālāzijas (CĀ) valstu izglītības ministru vizīte PIKC RTK

Rīgā 25. –26. jūnijā notika pirmā Eiropas Savienības un Centrālāzijas (CĀ) valstu izglītības ministru sanāksme, pulcējot ES dalībvalstu izglītības ministrus un augstākās amatpersonas, Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas, Uzbekistānas un ES institūciju pārstāvjus. Ministru sanāksmes mērķis bija vienoties par kopīgām sadarbības prioritātēm augstākajā un profesionālajā izglītībā, kā arī aktivitāšu plānu tuvākajiem diviem gadiem šo prioritāšu īstenošanai.

Sanāksmē, kuru rīkoja Latvijas prezidentūra kopīgi ar Eiropas Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu, uzsvars tika likts uz pieredzes apmaiņu un savstarpēju labās prakses pārņemšanu. Tās noslēgumā sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kā arī profesionālās izglītības kompetenču centriem, tajā skaitā arī Profesionālās izglītības kompetences centru „Rīgas Tehniskā koledža”. (lai apskatītos foto, noklikšķiniet uz titulbildes)

Izglītība, kā apstiprināts arī 22. jūnija ES Ārlietu padomē, ir viena no būtiskākajām ES un CĀ sadarbības jomām. Līdz šim ES un CĀ studentu un mācībspēku apmaiņa, kā arī kopīgi projekti starp izglītības iestādēm abos reģionos norisinās ar Erasmus+ programmas un citu sadarbības mehānismu palīdzību. Sadarbību veicinājusi arī ES finansētā Centrālāzijas Izglītības platforma.