Atbalstītāji

Swedbankkarte

Telekomunikāciju speciālistu konkurss Gudrais sakarnieks 2016.

9. jūnijā notika jauno telekomunikāciju speciālistu profesionālais konkurss, kurā  piedalījās trešo un ceturto kursu T3,T4 grupu audzēkņi. Konkursa mērķis bija veicināt audzēkņu teorētisko un praktisko iemaņu pārbaudi pirms kvalifikācijas eksāmena.

Iegūto zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudi  ļoti labi papildināja lekcija un tikšanās  ar darba devējiem .
Lekciju par vienotu informācijas tehnoloģiju  „Skype for Budiness -   labākais rīks mūsdienīgām komunikācijām un kopdarbam ”nolasīja  SIA „BELAM” izpilddirektors Ilo Lošaks un SIA  „BELAM” Microsoft risinājumu projektu vadītājs  Mihails  Ivanovs.
Lekcija izvērtās par labu zināšanu apmaiņu starp lektoriem un audzēkņiem. Aktīvākie audzēkņi saņēma  lektoru simpātiju balvu  -   firmas „Jabra”  bezvadu sistēmas mikrotelefona austiņas.
      Konkursa noslēgumā piedalījās  SIA  „Citrus Solutions”   personāldaļas vadītāja  Dace Mačulska , projektu un risinājumu daļas vadītājs Raimonds Gerbis.
SIA  „Citrus Solutions”   personāldaļas vadītāja  Dace Mačulska , projektu un risinājumu daļas vadītājs Raimonds Gerbis iepazīstināja  audzēkņus ar uzņēmuma darbības virzieniem un iespējam iekārtoties darbā.
SIA  „Citrus Solutions”   pārstāvji iepazinās ar konkursa rezultātiem un noslēgumā
godalgoto vietu ieguvējiem  pasniedza vērtīgas balvas.

Sveicam  konkursa „Gudrais sakarnieks 2016.” uzvarētājus:                        

1.vieta   Armans Ablojs Ahmetžanovs  
  T 4 grupas audzēknis  
   2.vieta    
  Oskars Zālītis   T 4 grupas audzēknis
   3.vieta   Raimonds Jāzeps Grasmanis   T 4 grupas audzēknis