Atbalstītāji

Swedbankkarte

Latvijas Nacionālās bibliotēkas apmeklējums

Š. g. 20. septembrī audzēkņu grupa DT1-3 un studentu grupas AB-1 un AB-2 apmeklāja Latvijas Nacionālo bibliotēku un noklausījās lekcijas.

Apmeklējuma mērķis - iemācīties strādāt ar LNB piedāvātajām datu bāzēm un kopkatalogu.

Atbildīgie pedagogi - Diāna Bērziņa un Olga Kazakova.

LNB apmeklējuma fotomirkļus skatīt pievienotajos dokumentos.