Atbalstītāji

Swedbankkarte

Uzņemšana profesionālajā vidusskolā 2017./2018. mācību gadam no 12. jūnija

 

 PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS uzņemšanas komisija dokumentus pieņemšanu organizē 2 kārtās:

Pirmā kārta no 2017. gada 12. jūnija līdz 2017. gada 30. jūnijam,
dokumenti tiek pieņemti darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00;
Otrā kārta no 2017. gada 3. jūlija līdz 18. augustam,
dokumenti tiek pieņemti
pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00,
otrdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 19.00.
Lēmums par audzēkņu uzņemšanu tiek pieņemts trīs darba dienu laikā pēc noteiktā termiņa.

Sīkāku informācija par uzņemšanu skatīt mājas lapas sadaļā Uzņemšana profesionālajā vidusskolā