Atbalstītāji

Swedbankkarte

Apsveikums 2016. gada „Elektrisko iekārtu” studiju programmas absolventiem

Apsveicam 2016. gada „Elektrisko iekārtu” studiju programmas absolventus:
1. Artūru Gailīti
2. Jāni Brenci

ar sekmīgu piedalīšanos AS ”LATVENERGO” STUDIJU NOSLĒGUMA DARBU KONKURSĀ