Atbalstītāji

Swedbankkarte

Uzņemšana koledžā 2017./2018. studiju gadam


PIKC „RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA” uzņemšanas komisija dokumentus studijām pieņems
no 2017. gada 3. jūlija līdz 2017. gada 18. augustam:
- pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00,
- otrdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 19.00,
Braslas ielā 16, Rīgā, T. 67081411 vai 67081401

Sīkāku informāciju par uzņemšanu skatīt mājas lapas sadaļā Uzņemšana koledžā.