Atbalstītāji

Swedbankkarte

Centralizētie eksāmeni profesionālajā vidusskolā

Centralizētie eksāmeni profesionālajā vidusskolā notiek:

Centralizētais valsts eksāmens angļu valodā
14.martā no plkst.10.00 līdz 14.15 - rakstiski
14.martā no plkst.15.30 līdz 19.00 - mutiski
15. un 16.martā no plkst.9.00 līdz 18.30 -mutiski

Centralizētais valsts eksāmens krievu valodā
16.martā no plkst.10.00 līdz 14.45 - rakstiski
16.martā no plkst.15.00 līdz 18.30 - mutiski
17.martā no plkst.9.00 līdz 19.00 -mutiski

Centralizētais valsts eksāmens vācu valodā (notiek Rīgas 40.vsk.)
15.martā no plkst.10.00 līdz 13.45 - rakstiski
15.martā no plkst.15.00 līdz 19.00 - mutiski