Atbalstītāji

Swedbankkarte

Pasākumi 1. septembrī, Zinību dienā

Š.g. 1. septembrī, Zinību dienā, profesionālās vidusskolas visiem 1. un 2. kursu audzēkņiem tikšanās ar grupu audzinātājiem  Braslas ielā 16 vestibilā pie lielās zāles plkst. 9.30.
Plkst.10.00 svinīgais pasākums Braslas ielā 16, lielajā zālē.
Ierašanās svētku drēbēs.

3. un 4. kursu audzēkņiem tikšanās klasēs ar grupu audzinātājiem Braslas ielā 16 un Lēdmanes ielā 3 plkst. 8.30.

Mācības, saskaņā ar stundu sarakstu (skatīt mājas lapā augusta beigās), uzsākam š.g. 4. septembrī.

Š.g. 1. septembrī, Zinību dienā, visiem koledžas studentiem svinīgais pasākums Braslas ielā 16, lielajā zālē, plkst. 15.30.
Studijas, saskaņā ar stundu sarakstu (skatīt mājas lapā augusta beigās), uzsākam š.g. 4. septembrī.