Atbalstītāji

Swedbankkarte

RTK studenti tiek aicināti piedalīties Erasmus+ projekta aptaujā

Informāciju par aptauju un saiti uz aptauju skatīt pievienotajā dokumentā.