Atbalstītāji

Swedbankkarte

Latvijas Republikas 99.gadadienai veltīts svinīgais pasākums

Braslas ielā 16, Mazajā zālē, 2017.g. 17.novembrī notika Latvijas Republikas 99. gadadienai veltīts svinīgais pasākums, kurā piedalījās Nodibinājuma „RTU Attīstības fonds”, Biedrības LEEA, AS AST, SIA „Schneider Elektric Latvija”, AS „Draka Keila Cables” pārstāvji.

Tika pasniegti atzinības raksti  2016./2017. mācību gada noslēguma darbu konkursa enerģētikā laureātiem-bakalauriem, inženieriem, maģistriem un darbu vadītājiem.
Uzrunas teica PIKC „Rīgas Tehniskā koledža” direktors, Pedagoģisko zinātņu doktors, maģistrs fizikā Jānis Rozenblats un LEEA izpilddirektors, studentu konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētājs, Inženierzinātņu doktors Kārlis Briņķis.
Par Latvijas Republikas 99 gadu vēsturi runāja vēstures skolotāja Daina Kaupuža.