Atbalstītāji

Swedbankkarte

Uzņēmēj, praktikants var būt tavs nākamais darbinieks!

Meklē speciālistu, kuru dažādu iemeslu dēļ darba tirgū ir grūti atrast? Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina atvērt sava uzņēmuma durvis praktikantiem, lai iepazīstinātu tos ar potenciālo prakses vietu!

Darba devējiem jau šodien ir iespēja piesaistīt tieši sava uzņēmuma vajadzībām apmācītu darbinieku – apmācot potenciālo darbinieku praksē  vai iesaistoties darba vidē balstītās mācībās, kamēr šis potenciālais darbinieks vēl mācās izglītības iestādē.

Sīkāku informāciju skatīt pievienotajā dokumentā.