Atbalstītāji

Swedbankkarte

Erasmus+ programmas docētāja vieslekcijas

Vieslektors – Ratka Jurkovič, Horvātija.
Studiju programmas: Informācijas tehnoloģijas, Sekretariāta un biroja darbs.