Atbalstītāji

Swedbankkarte

Erasmus+ programmas docētāja vieslekcijas. Vieslektors – Gvido Kakliauskas

Vieslektors – Gvido Kakliauskas, Igaunija.
Studiju programmas: Autotransports.

Vairāk informācijas pievienotajā dokumentā.