Atbalstītāji

Swedbankkarte

Mūsu audzēkņu panākumi runas konkursā

Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, skolā tika organizēts daiļlasītāju konkurss, kurā piedalījās audzēkņi no vairākām grupām. Konkurss tika organizēts ar mērķi, lai izvēlētos labākos runātājus Valsts skatuves runas konkursam Profesionālo mācību iestāžu ikgadējā pasākuma “Rādi, Radi, Raidi” ietvaros.

Runas konkursa otrā kārta notika 12. aprīlī Jelgavas Amatu vidusskolā, kurā ar labiem  panākumiem startēja mūsu mācību iestādes audzēkņi:
I.K. Ābelīte, MH-3 grupa (I Pakāpes diploms);
L.J. Strupītis, P1-2 grupa (I Pakāpes diploms);
E. Žeikars, P1-1 grupa (II Pakāpes diploms).
Šos runātājus konkursam gatavoja teātra studijas režisore R.Reliņa.
II Pakāpes diplomu ieguva arī latviešu valodas skolotājas E.Tožes runas konkursam sagatavotais audzēknis
K. Riekstiņš no P2-1 grupas.