Atbalstītāji

Swedbankkarte

Informācija par jaunā mācību gada sākumu audzēkņiem un studentiem

Š.g. 3. septembrī skolā atzīmējam ZINIBU DIENU.

Audzēkņiem
Plkst. 8.30 svinīga sanāksme zālē, sakarā ar jaunā mācību gada sākumu
Lēdmanes ielā 3,  2., 3., 4. kursiem (grupām AM, MA, MH, MG, AE).

Plkst. 10.00 svinīga sanāksme lielajā zālē, sakarā ar jaunā mācību gada sākumu
Braslas ielā 16, 2., 3., 4. kursiem (grupām P, DT,  EL, T, E, K, LD-loģistikas darbinieks, AT).

Plkst. 11.00 svinīga sanāksme lielajā zālē, sakarā ar jaunā mācību gada sākumu Braslas ielā 16, visiem 1. kursiem.

Mācības, saskaņā ar stundu sarakstiem Braslas ielā un Lēdmanes ielā, uzsākam š.g. 4. septembrī.

Studentiem
Plkst. 15.00 svinīga sanāksme lielajā zālē Braslas ielā 16 visiem studentiem sakarā ar jaunā mācību gada sākumu,
kā arī instruktāža darba aizsardzībā un iekšējās kārtības noteikumos.

Studijas, saskaņā ar stundu sarakstiem Braslas ielā un Lēdmanes ielā, uzsākam š.g. 4. septembrī.

Studijas filiālēs 2. un 3. kursiem, saskaņā ar stundu sarakstiem, uzsākam š.g. 6.septembrī (ja studē arī ceturtdienās)
vai 7. septembrī.
Informācija 1. kursiem sekos augusta beigās.