Atbalstītāji

Swedbankkarte

RTK zinātniskie raksti

PIKC ”Rīgas Tehniskā koledža” (RTK) Zinātnisko rakstu redkolēģija izsludina rakstu pieņemšanu 2019. gada Zinātnisko rakstu krājumam.

Raksti iesniedzami līdz 2019. gada 1. februārim.

Prasības materiālu iesniegšanai RTK Zinātnisko rakstu 2019. gada krājumam skatīt pievienotajā dokumentā.