Atbalstītāji

Swedbankkarte

Latvenergo konkursa rezultāti

APSVEICAM 2018. gada Elektrisko iekārtu studiju programmas absolventus:
     1. Aldi Nazarovu
     2. Māri Hīneru (RTK Kandavas filiāle)

ar sekmīgu piedalīšanos AS Latvenergo studiju noslēguma darbu konkursā!