Atbalstītāji

Swedbankkarte

Erasmus+ programmas docētāja vieslekcijas 2019. gada 12.-13. martā

Vieslektors Gvido Kakliauskas, Igaunija.
Studiju programma: Autotransports.

Sīkāku informāciju par vieslekciju norisi skatīt pievienotajā dokumentā.