Atbalstītāji

Swedbankkarte

Erasmus+ Stratēģiskā Partnerība

Projekta nosaukums: Integrated Smart Education in Robotics – INSMER.
Konferences norises laiks - 10.05.2019, Rīga, Latvija.