Atbalstītāji

Swedbankkarte

Darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un studiju TOPs

1. VIETA - Rīgas Tehniskā koledža (koledžu un vidējās profesionālās izglītības iestāžu vidū).

Aptauja darbs devēju vidū tika veikta no 28.05.2019. līdz 03.07.2019. karjeras portālā https://www.prakse.lv/top
Savu viedokli izteica vairāk kā 2650 Latvijas darba devēji, norādot, kurās izglītības  iestādēs tie iesaka apgūt dažādas profesijas.