Atbalstītāji

Swedbankkarte

Sports RTK pilna laika 1. kursa studentiem

Sporta nodarbības notiek reizi divās nedēļās izvēlētajā sporta veidā. Minimālais apmeklējumu skaits semestrī, lai kārtotu ieskaiti, ir 8 reizes.

Sporta veidus un norises laikus skatīt pievienotajā dokumentā.

02.09.2019 "Sports RTK 1. kursu studendiem" - 36864 KB