Atbalstītāji

Swedbankkarte

Profesionālās meistarības konkursi Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju katedras specialitātēs

2019. gada novembra mēnesī Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju katedras specialitātēs norisinājās audzēkņu profesionālās meistarības konkursi.

Ieskatu konkursos skatīt pievienotajos dokumentos.