Atbalstītāji

Swedbankkarte

Par mācību un studiju atcelšanu klātienē no 2020. gada 13. marta

Rīgas Tehniskajā koledžā mācības un studijas klātienē no 2020. g. 13. marta nenotiek, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2020. gada 12. marta Rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteikto, 4.3. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti,

izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi.

Informācija par mācību turpmāku organizāciju (t.sk. mācību prakšu norisi) tiks nosūtīta ar elektroniskā žurnāla Mykoob starpniecību.