Atbalstītāji

Swedbankkarte

RTK direktora rīkojums par mācību un studiju procesa organizēšanu

RTK direktora rīkojumu par epidemioloģiskās drošības pasākumiem attiecībā uz mācību un studiju procesa organizēšanu saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību skatīt pievienotajā dokumentā.