Atbalstītāji

Swedbankkarte

IZM ieteikumi attālinātajam mācību procesam

Latvija māca un mācās ATTĀLINĀTI! Informācija, praktiski rīki un padomi...

VADLĪNIJAS vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai skatīt saitē https://izm.gov.lv/lv/macibas-attalinati